1.2 KNX, Het systeem en de toepassing.

You don’t have access to this lesson
Please purchase this course, or sign in if you’re already enrolled, to access the course content.

KNX is de enige wereldwijd erkende standaard voor woning- en gebouwautomatisering. KNX is een communicatieprotocol dat men kan gebruiken om installaties en apparaten te automatiseren en te koppelen. Het gaat daarbij om uiteenlopende installaties; van verlichting tot verwarming, van beveiliging tot ventilatie, maar ook audio en video, slimme energiemeters en zelfs witgoed, zoals wasmachines of wasdrogers. 

KNX zit ingebouwd in alle componenten en systemen van fabrikanten (wereldwijd al zo’n 370 bedrijven) die zich bij KNX hebben aangesloten. Daardoor kunnen al deze componenten onderling worden gekoppeld, ongeacht wie het product fabriceert. Dit bezorgt opdrachtgevers veel meer keuzevrijheid en een toekomst vast automatiseringssysteem. KNX is dus decentrale intelligentie die in elk KNX-gecertificeerd component aanwezig is. Daardoor kan elke installateur en system integrator die met KNX kan werken, de componenten en systemen tot één geheel smeden.

Of het nu over een eengezinswoning of een kantorencomplex gaat, de vraag naar comfort en flexibiliteit voor het beheer van luchtbehandeling, verlichting en toegangscontrole neemt toe. Tegelijkertijd wordt het efficiënter gebruik van energie steeds belangrijker.

Meer comfort en veiligheid gekoppeld aan een lager energieverbruik kan alleen met intelligente besturings- en controlesystemen. Nadeel is echter dat hierdoor meer bekabeling nodig is van de sensoren en actuatoren naar de besturings- en controlecentrales. Deze massale bekabeling vertaalt zich in hogere ontwerp- en installatiekosten, een verhoogd risico op brand, kortom in stijgende kosten.

Om de gegevensoverdracht van en naar alle componenten van het gebouwautomatiseringssysteem te verzekeren, is er een systeem nodig dat het probleem van geïsoleerde subsystemen oplost door ervoor te zorgen dat al deze componenten met elkaar kunnen communiceren, ze als het ware dezelfde ‘taal’ te laten spreken.

 De KNX-standaard is gebaseerd op meer dan 30 jaar ervaring, onder andere dankzij de voorgangersystemen van KNX: EIB, EHS en BatiBUS. Door alle bus deelnemers via de KNX-media (twisted pair, radio frequency, power line of IP/Ethernet) met elkaar te verbinden, kan er informatie uitgewisseld worden. Bus deelnemers worden in twee categorieën ingedeeld: sensoren en actuatoren.

Er bestaan bus deelnemers voor alle mogelijke toepassingsgebieden, een paar voorbeelden: verlichting, zonwering, verwarming, ventilatie, airconditioning, beveiliging, persoonlijke alarmering, watercontrole, energiebeheer en energiemeters, telecommunicatie en consumentenelektronica. Voor een goed begrip: al deze functies worden d.m.v. het uniforme KNX-systeem, zonder bijkomende hulpapparatuur, bewerkstelligd.

preloader