0 van 72 lessen afgerond (0%)
7 – KNX Telegram

7.9 – TP Telegram – Controle byte

You don’t have access to this lesson
Please purchase this course, or sign in if you’re already enrolled, to access the course content.

Om fouten in telegramtransmissie te detecteren, worden testgegevens verzonden in de vorm van pariteitsbits (tekencontrole) en controlebytes (telegramcontrole). Elk teken van het telegram wordt gecontroleerd op gelijkmatige pariteit, d.w.z. de pariteitsbit P krijgt de waarde 0 of 1 om de som van alle bits (D0-D7 plus Pz) gelijk te maken aan 0. Bovendien worden alle…

preloader